Tajemnica szczęścia

Obietnice "Tajemnicy szczęścia"

"Tajemnica szczęścia" - Piętnaście Modlitw:
Modlitwa 1            Modlitwa 2              Modlitwa 3    
Modlitwa 4            Modlitwa 5              Modlitwa 6
Modlitwa 7            Modlitwa 8              Modlitwa 9
Modlitwa 10          Modlitwa 11            Modlitwa 12
Modlitwa 13          Modlitwa 14            Modlitwa 15

Praktyka Piętnastu Modlitw, ze względu na błogosławione skutki
w życiu całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków,
nosi nazwę "Tajemnicy szczęścia".

Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba.
Boski Zbawiciel posłużył się św. Brygidą Szwedzką,
aby przekazać ten dar osobom otwartym na wezwanie łaski.

Według biografów fakt objawienia miał miejsce
na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie,
kiedy Brygida nawiedziła słynną Bazylikę św. Pawła za Murami.
Święta głęboko przeżyła wyróżnienie
i związała się jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością,
gotowa wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć.

"Tajemnica szczęścia" ma niezwykłą siłę oddziaływania.
Osoby przyjmujące ją szczerym i gorącym sercem
doznają wewnętrznej przemiany.

Ich udziałem staje się światło z nieba,
ukochanie odwiecznej Prawdy,
wierność Bożemu wezwaniu
i promieniująca uczynność.

Z relacji Świętej wynika, że każdy,
kto codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie,
odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw
wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo,
ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swojej bolesnej Męki.

Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto,
że Pan Jezus do objawionych Modlitw
dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych,
którzy je będą odmawiać z wiarą i pobożnością.
Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość,
która używając tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania,
chce udzielać się obficie,
stopniowo oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności
i w końcowym rezultacie prowadzić go
do prawdziwego, nie mającego granic szczęścia.

Od dłuższego czasu Brygida pragnęła wiedzieć,
ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki.
Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł:
"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów.
Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką,
zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami,
których cię nauczyłem podczas całego roku
w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".
Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:
 1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
 2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
 3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
 4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
 6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
 9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
 12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
 13. Zachowa mu pięć zmysłów.
 14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
 15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
 16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
 17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.Zapamiętaj sobie:
grzech odbiera szczęście,
a szczere nawrócenie je odzyskuje.
Otwórz się na działanie łaski.
Powstrzymaj rozdygotane serce,
po omacku szukające złudzeń.
Nie dozwól, aby zgubiło się na bezdrożach.
Kto znalazł Jezusa,
pozyskał wytęskniony przedmiot miłości,
stał się posiadaczem największego skarbu.
Nie dopuść, aby twa niechlubna przeszłość
i rozliczne wady sprowadziły cię z dobrej drogi.
Boski Odkupiciel, udzielając przebaczenia,
nie robi wymówek,
nie wraca do twoich dawnych upadków.
Nawet łotrowi skazanemu za zbrodnie,
gdy zreflektował się i obżałował grzeszną przeszłość,
przebaczył całkowicie.
Co więcej, udzielił zapewnienia: "Dziś ze Mną będziesz w raju".