Modlitwa o łaskę rodzicielstwaBoże, od którego wszelkie dobro pochodzi.
Oddajemy się Tobie na rodzicielską służbę.
Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną,
Pobłogosław naszej jedności uczyń ją owocującą.

Daj nam zdrowe, udane dzieci,
daj przenieść na nie wszystko,
co jest w nas dobrego.

Spraw, abyśmy je dobrze przygotowali
do życia ludzkiego i chrześcijańskiego
i do pełnego rozwoju.
Błogosław im.
Niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia.
Czuwaj nad nimi.

Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań.
Rozszerz nasze serca!.
Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozumiałość.
Naucz nas umiejętności wychowawczych.
Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale
i wypełniały Twoją wolę.
Matko Najświętsza.
Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami.

Amen

W komentarzach można umieszczać swoje intencje i modlitwy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do umieszczania swoich intencji i do wspólnej modlitwy.