Uczynki Miłosierdzia„Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam
od ludzi czci dla Mojego Miłosierdzia,
to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością
w Miłosierdzie Moje.

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia,
które mają wypływać z miłości ku Mnie.

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim.
Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić.

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn,
drugi – słowo,
trzeci – modlitwa.

W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia
i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.
W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu.
Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia,
ale musi być i czyn, i żądam czci dla Mojego miłosierdzia
przez obchodzenie uroczyście tego święta
i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany.

Przez obraz ten, udzielę wiele łask duszom,
on ma przypominać żądania Mojego Miłosierdzia,
bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków”.

(Dz. 742)„Tak, córko Moja,
cokolwiek czynisz bliźniemu – Mnie czynisz”

(Dz. 1029)„Córko, potrzebuję ofiary wypełnionej miłością,
bo ta tylko ma przede mną znaczenie.
Wielkie są długi świata zaciągnięte wobec Mnie,
mogą je spłacić dusze czyste swą ofiarą,
czyniąc miłosierdzie w duchu....

Napisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią,
że nie mają rzeczy materialnych,
aby przez nie czynić miłosierdzie.
Jednak o wiele większą ma zasługę miłosierdzie ducha,
na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani spichlerza,
jest ono przystępne dla wszelkiej duszy.
Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób,
nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu.
O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne,
nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem”.

(Dz. 1316 - 1317)„Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem.
Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie,
choćby największych wrogów,
aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje”.

(Dz. 1695)„Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję, jakobyś Mnie Samemu to uczyniła”.

(Dz. 1768)
W komentarzach można umieszczać swoje intencje, modlitwy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do umieszczania swoich intencji i do wspólnej modlitwy.