Modlitwy za zmarłych na cały tydzieńNiedziela
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew,
którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrójcu,
racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę,
która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona.
Przyjmij ją do Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię
i chwalić na wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


Poniedziałek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew,
którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus,
wylał za nas podczas okrutnego biczowania,
racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę,
która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały,
aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


Wtorek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew,
którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus,
wylał za nas podczas bolesnego ukoronowania cierniem,
racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę,
która najbardziej potrzebuje naszych modlitw,
aby jak najprędzej mogła być uwolniona
i mogła wielbić Twój Majestat i błogosławić Cię na wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


Środa
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew
Syna Twego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela,
którą wylał na ulicach Jerozolimy dźwigając krzyż
na swych świętych ramionach, racz wybawić dusze z czyśćca,
a szczególnie tę, która w Twych oczach jest najbogatsza w zasługi,
aby, przybywszy jak najprędzej do nieba, mogła w chwale,
do której jest przeznaczona, głosić Twoją chwałę
i błogosławić Cię na wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


Czwartek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało
i Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa,
które w noc przed męką dał jako pokarm i napój
swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu
na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych,
racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę,
która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości,
by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym
w chwale Twojej na wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


Piątek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew
Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu,
najbardziej ze swych świętych rąk i stóp, racz wybawić dusze z czyśćca,
a szczególnie tę, za którą jestem najbardziej obowiązany się modlić,
abym nie był przyczyną powstrzymującą Cię od przyjęcia jej do Twej chwały.
Wprowadź ją jak najprędzej do niebieskich radości,
gdzie z Aniołami będzie Cię wielbić i błogosławić na wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


Sobota
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew,
która obficie wytrysnęła z boku Twego Boskiego Syna,
Jezusa Chrystusa, w obecności Jego Niepokalanej Matki,
co sprawiło Jej wielki ból, racz wybawić dusze z czyśćca,
a szczególnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną Dziewicą Maryję,
aby mogła jak najprędzej wejść do Twojej chwały
i wielbić Cię razem z Nią przez wszystkie wieki.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a Światłość Wiekuista, niechaj IM świeci na wieki wieków.
Amen.


W komentarzach można umieszczać swoje intencje

30 komentarzy:

 1. Modlę się za duszę mojego zmarłego Tatusia aby mógł zyskać życie wieczne i dostąpić Królewstwa Niebieskiego.
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
  Amen

  OdpowiedzUsuń
 2. Panie przyjmij prosze do swojego krolestwa wszystkich zmarlych z mojej rodziny a szczegolnie sp. Szczepana zeby mogl jak najprędzej wejść do Twojej chwały
  i wielbić Cię przez wszystkie wieki

  Amen

  OdpowiedzUsuń
 3. Módlmy się wspólnie we wszystkich intencjach tutaj umieszczonych
  http://www.chwilkawytchnienia.com/modlitwa/Modle_sie.htm

  OdpowiedzUsuń
 4. Panie Jezu proszę, aby zmarli z mojej rodziny bliskiej i dalszej dostąpili Królestwa Niebieskiego. Przebacz im wszystkie grzechy i zaniedbania.
  Kamilla

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o pokój dla dusz zmarłych Barbary i Jakuba.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o radość wieczną i o pokój dla dziadków Wójcik i Jazowskich.

  OdpowiedzUsuń
 7. proszę o pokój duszy dla mego brata Andrzeja ,Piotrka i mojego taty Stanisława prośi Baśia

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o pokój duszy mego mężą Mieczyśława i jego rodziny Marię, Gustawa ,Wojciecha Andrzeja ,KATARZYNE ,JANINĘ ,ALICJĘ
  BÓG ZAPŁAC

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o pokój wieczny i radość dla Beaty;wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o modlitwę za zmarłych śp.Jana,Władysławę,Janinę,Józefa,Sabinę,Marię,Jadwigę,Edwarda,Mieczysława,Karolinę,Michała,Eleonorę,Józefa,Marię,Mariannę,Zofię.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Prosze o modlitwe ,i pokoj duszy zmarlej Ireny,

  OdpowiedzUsuń
 12. PROSZE O MODLITWE ZA RADOSC WIECZNA DLA MOJEGO BRACISZKA LUKASZKA

  OdpowiedzUsuń
 13. Bardzo prosze o mmodlitwe za dusze mojego ukochanego synka Irusia ktory zmarl w pozarze 01 01 2012 majac 18 lat . Panie Jezu przebacz Irusiowi wszystkie grzechy i zaniedbania -Jezu przyjmij Irusia do swojego Krolestwa w Niebie.

  OdpowiedzUsuń
 14. Prosze o modlitwę za mojego Tatę Waldemara, ktory został wezwany do Pana w dniu 9.04.2011 r. Panie Boże wybacz mu wszystkie grzechy i pozwól oglądać Twoja Swiatlosc i miłosierdzie. Bóg zapłać

  Tomek

  OdpowiedzUsuń
 15. http://czatachowa.pl/

  OdpowiedzUsuń
 16. BŁAGAM O MODLITWĘ ZA MAME,TATE BRATA /WIECZNY ODPOCZYNEK /DZIEKUJE
  MAMA ALINA,WŁADYSŁAW TATA,BRAT MARIUSZ

  OdpowiedzUsuń
 17. prosze o modlitwe za moja corke monike,ktora odeszla 02.08.2012.miala wypadek 17.06.2012,caly czas byla w spiaczce.jezu wez ja do swego domu,wybacz jej grechy i daj wieczny odpoczynek.mama moniki jolanta

  OdpowiedzUsuń
 18. Proszę o modlitwę za zmarłego Tatę - zmarł 1/2 roku temu oraz za zmarłą 15 lat temu Mamę.
  Często Odwiedzają mnie w snach -gdzie dokonuję pochówku ponownego.
  Boże, któryś nam kazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszą mojego Taty Jana w 1/2 rocznice jego śmierci oraz za zmarłą Mamę
  odpuść Im grzechy, mnie zaś dozwól widzieć Ich w radości światła wiekuistego.
  Amen

  OdpowiedzUsuń
 19. PANIE JEZU!
  Przyjmij do Królestwa Twojego duszę mojego zmarłego nagle taty Franciszka,okaż mu Swoje Miłosierdzie i niech spoczywa w pokoju wiecznym
  Gabriela

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o modlitwę za tatę, zmarłego 28.01.2013. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie i przyjmij Go do swojego Królestwa...Już nie cierpi i jest z Tobą Panie.Córka

  OdpowiedzUsuń
 21. Proszę o modlitwę za moją Mamusię , która odeszła po ciężkiej i długiej chorobie w dniu 22.01.2013. Panie Jezu przyjmij JĄ do swego Królestwa Niebieskiego. Wieczny odpoczynek racz dać Jej Panie. Amen

  OdpowiedzUsuń
 22. Prosze o modlitwe za moja tragicznie zmarla mamusie, ktora zginela 05.04.2013.Daj nam sile przetrwac.Wieczny odpoczynek racz jej dac Panie.

  OdpowiedzUsuń
 23. Jezu Miłosierny wskaż drogę do ciebie duszy zmarłej dzisiaj Ewie.Była dobrą żoną, matką i koleżanką. Pokój jej duszy. Otocz opieką w tych ciężkich chwilach jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 24. Jezu miej w opiece swojej moja KOCHANA MAMUSIE w 6 miesiac po jej smierci

  OdpowiedzUsuń
 25. BŁAGAM O MODLITWE,ZA DUSZĘ MOJEGO UKOCHANEGO TATE TADEUSZA ODSZEDŁ 23.05.2013r PANIE BOŻE,JEZUSIE I MARYJO BLAGAM WAS PRZYJMIJCIE MOJEGO TATE DO SIEBIE WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MOJEMU TACIE DAC PANIE,A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MOJEMU TACIE ŚWIECI NA WIEKI WIEKÓW AMEN

  OdpowiedzUsuń
 26. Boże mój przyjmij do siebie mojego dziadka Jana który odszedł 04.10.2013 roku. Modlę się o to, żeby był w niebie razem z babcią Marysią, która odeszła 8 lat temu. Mam nadzieję, że uśmiechnięci spoglądają na nas z wysokiego nieba. Karolina

  OdpowiedzUsuń
 27. Proszę o modlitwę za moją siostrę Ewę która odeszła od nas 05.05.2014 r. Niech spoczywa w spokoju.

  OdpowiedzUsuń
 28. Prosze o modlitwe za mojego syna Kamila ktory zginol w wypadku samochodowym w czerwcu tego roku niech Pan Bog przebaczy mu wszystkie jego grzechy i poprowadz droga swiatlosci zeby mogl z swietymi ogladac oblicze Pana Boga. Bog zaplac

  OdpowiedzUsuń
 29. Proszę o modlitwę za moją mamę Marię, zmarła 19.06.2017 miała 65 lat...

  OdpowiedzUsuń
 30. Panie Jezu,miej w opiece moich zmarłych Rodziców,krewnych i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń

Zapraszamy do umieszczania swoich intencji i do wspólnej modlitwy.